Астрономічна картина дня від NASA. Перехід на сайт Astronomy Picture of the Day.

Останні новини

Астрономи виявили новий зв’язок між водою та процесом формуванням планет

29 лютого 2024

 

Дослідники виявили водяну пару в диску навколо молодої зорі саме там, де, можливо, формуються планети. Вода є важливим інгредієнтом життя на Землі, а також вона, як вважають астрономи, відіграє значну роль у формуванні планет. Проте досі науковці не могли скласти мапу того, як вода розподіляється в стабільному, прохолодному диску — типі диска, який має найсприятливіші умови для формування планет навколо зорі. Нові відкриття вдалося зробити завдяки Великій міліметровій/субміліметровій антені Atacama (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA), яку Європейська південна обсерваторія (European Southern Observatory, ESO) використовує на умовах партнерства.

Докладніше:

На зорі-канібалі виявлено металевий «рубець»

26 лютого 2024

 

Коли така зоря, як Сонце, досягає кінця свого життя, вона може поглинути навколишні планети й астероїди, які виникли разом із нею. Тепер, за допомогою Дуже великого телескопа (Very Large Telescope, VLT) Європейської південної обсерваторії (European Southern Observatory, ESO) у Чилі, дослідники вперше знайшли унікальний прояв цього процесу — «рубець» (слід, Ред.), розміщений на поверхні зорі білий карлик. Результати дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters.

Докладніше:

Пошук інформації на порталі

 

 

Процедура присвоєння найменувань об’єктів на планетах така.

 

Пропозиції наукових чи громадських колективів, організацій і окремих вчених збираються і систематизуються відповідною Тематичною групою, яка готує так звані «пропоновані» найменування. Ці рекомендації розглядає РГНПС, після чого запро­поновані назви вважаються «схваленими». Потім найменування розглядаються Виконкомом МАС і вони у випадку схвалення переходять в розряд «тимчасових» назв об’єктів. Остаточне затвердження відбувається на Генеральній асамблеї МАС (проходять через кожні три роки), після чого найменування класифікуються як «прийняті» МАС.

 

При встановленні найменувань відповідні Тематичні номенклатурні групи керуються певними принципами, схваленими МАС, а саме:

 1. Номенклатура як робочий інструмент повинна бути простою, ясною та однозначною.
 2. Кількість найменувань на кожному об’єкті повинна бути мінімальною і визначатися майбутніми задачами наукових досліджень.
 3. Необхідно уникати дублювання одного і того ж імені для двох і більше об’єктів, хоча можуть бути (і бувають) винятки.
 4. Вибрані індивідуальні назви повинні виражатися одним словом на мові країни походження. Для різних алфавітів потрібно приводити транслітерацію і вимову, але не варто перекладати назву з однієї мови на іншу.
 5. По можливості теми, встановлені в ранній номенклатурі Сонячної системи, повинні бути використані і розширені.
 6. Номенклатура Сонячної системи повинна бути міжнародною у її виборі назв. Всі рекомендації, пропоновані національними комітетами МАС, повинні розглядатись, але остаточний вибір назв є обов’язком МАС. [РГНПС підтримує справедливий вибір імен з етнічних груп/країн на кожній карті; проте перевага надається пропозиціям з країн, які планували той чи інший космічний експери­мент].
 7. Жодні назви, які мають політичне, військове (воєнне) чи релігійне значення, не повинні використовуватись, за винятком імен політичних діячів до XIXст.
 8. Вшанування пам’яті окремих особистостей на планетних тілах не повинно бути метою саме по собі, але може бути передбаченим для окремих постатей високого і незаперечного міжнародного авторитету. (Таке вшанування може здійс­нюватись не раніше ніж через 3 роки після сметрі Персони).
 9. При наявності більше однієї орфографії назви, віддається перевага орфог­рафії персони, чи використовуються вживані в авторитетних посиланнях. Діа­критичні знаки є необхідною частиною назви і повинні використовуватись.
 10. Номенклатура кільцевих утворень в Сонячній системі, а також назви для нових відкритих супутників відпрацьовуються при спільному обговоренні РГНПС і відповідною Комісією МАС. Назви супутникам не призначаються, доки не будуть досить надійно визначені їхні орбітальні елементи, або ототожнені на них певні деталі.

Таблиця 1

 

Терміни деталей рельєфу на поверхнях тіл Сонячної системи

 

Латинський термін Український  термін Визначення
Catena (catenae) Катена Низка кратерів
Chasma (chasmata) Каньйон Глибока, крутосхильна западина
Crater (craters) Кратер Западина округлої форми (кратер)
Dorsum (dorsa) Гребінь Лінійне узгір’я звивистої форми
Fossa (fossae) Борозна Довга, вузька, неглибока западина
Labyrinthus (labyrinthi) Лабіринт Комплекс вузьких перехрещених западин
Lacus** Озеро Невелика рівнина
Mare (maria)** Море Велика округла рівнина
Mensa (mensae) Столова гора Скеля з плоскою вершиною
Mons (montes) Гора (гори)

Крупне підвищення (Mons) чи пасмо гір

(Montes)

Oceanus**

Океан Дуже велика темна область на Місяці (Океан Бур)
Palus** Болото Невеличка рівнина
Patera (paterae) Патера Неправильної форми кратер або низка схожих утворень
Planitia (planitiae) Рівнина Рівна низовинна область
Planum (plana) Плато Плоскогір’я
Promontorium** Мис
Regio (regiones) Регіон Великі області, які виділяються серед інших певними ознаками
Rima (rimae)** Тріщина
Rupes Круча Крутий схил, урвище
Terra (terrae) Земля (землі) Широке підвищення з пересіченим рельєфом
Tessera (tesserae) Тесера Черепицеподібне полігональна місцевість

Sinus

Затока Невеличка рівнина
Tholus (tholi) Купол Невелика куполоподібна гора чи пагорб
Undae Дюна
Vallis Vallis Долина
Vastitas (vastitates) Широка рівнина Велика за площею рівнина

*   В дужках наводиться назва в множині.

** Терміни, які застосовуються лише на Місяці.

 

У табл. 2 наведено категорії назв деталей, встановлені згідно із зазначеними вище принципами для планет земної групи, супутників планет та астероїдів, топографія яких вивчена за допомогою космічних апаратів та наземних телескопів.

Таблиця 2

 

Категорії назв деталей рельєфу на поверхнях тіл Сонячної системи

  

Деталі рельєфу Принцип встановлення назв

Кратери

Гори

Рівнини

Кручі

Долини

МЕРКУРІЙ

Відомі діячі літератури і мистецтва

Саloris Моntes (Спекотливі Гори)

Назва Меркурія (планети чи богів) різними мовами

Назви дослідницьких кораблів-відкривачів нових земель

Радіотелескопи світу

Кратери (патери):

   діаметром понад 20 км діаметром до 20 км

Долини:

   шириною понад 400км

   шириною до 400 км

Рівнини

Інші деталі

ВЕНЕРА

Відомі жінки світу

Жіночі імена

Назва Венери різними мовами

Богині річок у різних народів

Героїні міфів народів світу

Різні богині (неба, полювання, достатку, долі, ко­хання, пустелі, домашнього вогнища тощо) в уяві різних народів

Кратери:

   великі

   малі

Моря, болота, затоки, озера

Гори, пасма гір, миси, гребені Долини, тріщини, катени

МІСЯЦЬ

Відомі вчені

Власні імена та літери латинської і грецької абеток Латинські терміни, які описують погоду і інші абст­рактні поняття

Земні назви або за назвами найближчих кратерів

За назвою найближчих деталей

МАРС

Кратери:

   великі

  

   малі

Долини:

   великі

   малі

Інші деталі

ДЕЙМОС

ФОБОС

МАРС І ЙОГО СУПУТНИКИ

Вчені, які внесли вклад у вивчення Марса, а також письменники та інші діячі, творчість яких має відношення до Марса.

Населені пункти світу з населенням до 100000 чол.

Назва Марса різними мовами світу

Класичні чи сучасні назви земних річок

назви альбедо деталей (світлі, темні, кольорові пля­ми) з карт Скіапареллі і Антоніаді

Автори, які писали про супутники Марса

Вчені, зайняті відкриттям супутників Марса та вив­ченням їхньої динаміки і властивостей

ІДА

Кратери

Гребені

Регіони

ДАКТИЛЬ

Кратери

ГАСПРА

Кратери

Регіони

МАТИЛЬДА

Кратери

ЕРОС

   Кратери

   Регіони

   Гребені

АСТЕРОЇДИ

Печери і гроти світу

Учасники космічного проекту «Галілео»

Відкривач Іди і місця, які з цим асоціюються

Пальці Іди

Курорти світу

Відкривач Гаспри, учасники проекту «Галілео»

Кам’яновугільні басейни світу

Міфологічні і легендарні назви еротичної природи

Відкривач Ероса

Вчені, які внесли вклад у дослідження і вивчення Ероса

АМАЛЬТЕЯ, ГЕБА

ІО

   Гори

   Інші деталі

ЄВРОПА

ГАНІМЕД

   Регіони

   Інші деталі

КАЛЛІСТО

   Великі кільцеві деталі

   Кратери, катени

СУПУТНИКИ ЮПІТЕРА

Люди і місця, що асоціюються з міфами про Амальтею і Гебу

Місця, що асоціюються з міфом про Іо

Вогонь, Сонце, грім, вулкани, міфічні ковалі тощо

Місця, які асоціюються з кельтськими і європейськими міфами (кельтські боги і герої).

Астрономи, які відкрили супутники Юпітера

Боги і герої єгипетських міфів

Помешкання богів і героїв

Герої і героїні північних міфів

ЯНУС, ЕПІМЕТЕЙ

МІМАС

ЕНЦЕЛАД

ТЕФІЯ

ДЮНА

РЕЯ

ТИТАН

ГІПЕРІОН

ЯПЕТ

ФЕБА

СУПУТНИКИ САТУРНА

Персонажі міфів різних народів про близнюків

Персонажі кельтських легенд про короля Артура і лицарях Круглого солу (за романом Т. Мелорі «Смерть Артура»)

Персонажі і місця з арабської казки «Тисяча і одна ніч»

Персонажі і місця з поеми Гомера «Одіссея»

Персонажі і місця з поеми Вергілія «Енеїда»

Персонажі міфів різних (переважно азіатських) на­родів про створення світу

Назви древніх витіснених культур

Персонажі міфів різних народів про Сонце і Місяць Персонажі і місця з французької героїчної епопеї «Пісня про Роланда»

Народ, який асоціюється з Фебою, островами грецького архіпелагу

ПАК

МІРАНДА

АРІЕЛЬ

УМБРІЕЛЬ

ТИТАНІЯ

ОБЕРОН

МАЛІ СУПУТНИКИ

СУПУТНИКИ УРАНА

Злі духи

Персонажі та місця з п’єс Шекспіра

Світлі духи

Темні духи

Жіночі персонажі з п’єс Шекспіра

Шексшрівські трагічні персонажі

Шекспірівські персонажі

ПРОТЕЙ

ТРИТОН

НЕРЕЇДА

МАЛІ СУПУТНИКИ

СУПУТНИКИ НЕПТУНА

Водяні духи, боги і богині (грецькі і римські назви)

Водяні назви (водяні духи, земні джерела, гейзери, водяні істоти)

Окремі нереїди (німфи)

Боги і богині, які асоціюються з Нептуном (Посейдоном) та міфологічними водними істотами

ПЛУТОН Підземні божества

 

 

Джерело: Астрономічний календар 

Астроблоги

 • МИ і ВСЕСВІТ

  Блог про наш Всесвіт, про дослідження його об’єктів астрономічною наукою. Читати блог

astrospadok ua

afisha 1